Ανακοινώσεις

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Α.ΔΙ.Θ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Τ.Α.ΔΙ.Θ. παρέχονται εκ νέου στα μέλη μας δωρεάν υφασμάτινες μάσκες προστασίας, οι οποίες διανέμονται στα γραφεία του Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ