Ανακοινώσεις, Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αγαπητά μας μέλη,

Το ΔΣ του Τ.Α.ΔΙ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά δωρεάν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα  μέλη.

Επισημαίνεται ότι πλέον παρέχεται ασφάλιση και στους έμμισθους δικηγόρους για υποθέσεις έμμισθης εντολής από Ιδιώτη ή από Δημόσιο Φορέα καθώς και στις Δικηγορικές εταιρίες εφόσον όλοι οι εταίροι είναι μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Αναλυτικότερα τους όρους του συμβολαίου θα τους βρείτε στην ιστοσελίδα του Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡ. ΡΟΓΚΟΤΗ