Ανακοινώσεις

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητά Μέλη,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 07:00 μέχρι 19:00 θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στο χώρο εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί της Δωδεκανήσου 10Α – 3ος όροφος.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ