Ασφάλιση Υγείας

Βελτίωση νοσοκομειακής περίθαλψης

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχομένων νοσοκομειακών και εξωνοσοκομειακών καλύψεων και εν όψει της νέας συνεργασίας του Ταμείου με άλλη ασφαλιστική Εταιρία σας τονίζουμε τα εξής:
1- Ειδικά σε περίπτωση νοσηλείας θα πρέπει να ειδοποιείτε το Συντονιστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Πίστης (ΤΗΛ. 2310685695) πριν την εισαγωγή σας και σε κάθε περίπτωση πριν από την έξοδό σας από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
2- Τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που αφορούν σε νοσηλείες ή δαπάνες πρωτοβάθμιας περίθαλψης (διαγνωστικές εξετάσεις) που έχουν γίνει ή θα γίνουν μέχρι την 31/8/2020 θα πρέπει απαραιτήτως να μας τις προσκομίσετε μέχρι την 10/09/2020. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποζημιωθεί η δαπάνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης