Ανακοινώσεις

Βεβαιώσεις διαφοράς δαπανών υγείας

Από 3/4/2017 οι ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΜΕΛΗ του T.Α.ΔΙ.Θ, μπορούν να παραλαμβάνουν τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ διαφοράς δαπανών υγείας έτους 2016 από τα Γραφεία του T.Α.ΔΙ.Θ. – Δωδεκανήσου 10Β΄– 2 ος όροφος [για φορολογική χρήση].

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ