Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών της 30/03/2018

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 30/03/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατά τις αρχαιρεσίες της 30/03/2018 για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Τ.Α.ΔΙ.Θ ψήφισαν 364 μέλη και εκλέχθηκαν κατά σειρά σταυρών:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Νικόλαος Σ. Αντωνιάδης (ψήφοι 213)
2. Χρήστος Α. Αποστολίδης (ψήφοι 144)
3. Χρήστος Γ. Παππάς (ψήφοι 134)
4. Ευαγγελία Χ. Ρογκότη – Καϊναμίση (ψήφοι 93)
5. Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος (ψήφοι 86)
6. Παναγιώτης Ι. Γεωργιάδης (ψήφοι 62)
7. Παύλος Σ. Κεσόγλου (ψήφοι 51)
8. Γεώργιος Κ. Διόλατζης (ψήφοι 50)
9. Ιωάννης Μ. Σαράντου (ψήφοι 20)
10.Παναγιώτης Κ. Τσατσανιάς (ψήφοι 10)

Από τους ανωτέρω, οι τέσσερις πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης εκλέχθηκαν και θα συμμετέχουν στο νέο Δ.Σ του Ταμείου Τα υπόλοιπα τρία μέλη του νέου Δ.Σ θα ορισθούν από το Δ.Σ του Δ.Σ.Θ όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του καταστατικού του Τ.Α.ΔΙ.Θ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Ευθύμιος Χ. Αναγνώστου (ψήφοι 142)
2. Αθηνά Δ. Γούλιαρου (ψήφοι 126)
3. Γεώργιος Π. Τσιρώνης (ψήφοι 75)

Η θητεία των νέων οργάνων διοίκησης θα είναι από τη συγκρότησή τους μέχρι 15/4/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης