Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ. ότι αρχές Ιανουαρίου 2022 θα εκδοθούν οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2021 για φορολογική χρήση.

Επισημαίνεται ότι οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, θα αφορούν καταβολές των μελών που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο εντός του ημερολογιακού έτους 2021 ήτοι κατά την περίοδο 01/01/2021 – 31/12/2021. 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                                                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ