Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι τη Τρίτη 24/12/2019 το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ