Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 27/05/2019 το Ταμείο θα παραμείνει κλειστό λόγω των εκλογών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ