Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ρύθμιση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών

Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Τ.Α.ΔΙ.Θ. αποφάσισε προς διευκόλυνση των μελών του την εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών σε έως και δώδεκα (12) άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία δόση τα ογδόντα (80) ευρώ με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα. Με το διακανονισμό των οφειλών τα μέλη θα έχουν το δικαίωμα των παροχών του Τ.Α.ΔΙ.Θ., του ομαδικού ασφαλιστηρίου υγείας και της ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης