Ανακοινώσεις

Παράταση καταβολής Α εξαμήνου 2020

Αγαπητά μας μέλη,
λόγω της πανδημίας του COVID – 19 και της επακόλουθης επί μακρόν αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων ανακοινώνεται ότι η προθεσμία αποπληρωμής της δόσης α’ εξαμήνου προς το Ταμείο μας, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία την 30.06.2020, παρατείνεται έως την 30.09.2020. Εξυπακούεται ότι στο μεσοδιάστημα τα μέλη μας θα εξακολουθούν να απολαμβάνουν κανονικά τις προσφερόμενες παροχές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης