Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για Ομαδική Ασφάλιση Υγείας

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για το πρόγραμμα υγείας που είναι αναρτημένο στο site του