Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση υγείας

Ανακοινώνουμε ότι όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για πρωτοβάθμιο πρόγραμμα υγείας να τις αποστείλουν μέχρι τις 05/03/2020 σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ. Πληροφορίες στο τηλ. 2310544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ