Προκηρύξεις

Ανακοίνωση για ομαδική ασφάλιση Υγείας

Ανακοινώνουμε ότι δίδεται παράταση στους ενδιαφερόμενους για τη κατάθεση ολοκληρωμένης ή βελτιωμένης πρότασης σχετικά με το πρόγραμμα υγείας που είναι αναρτημένο στο site του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ) (www.tadith.gr) μέχρι τις 21/05/2018. Οι προτάσεις να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Β΄ – τ.κ 54626-υπόψη Τ.Α.ΔΙ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης