Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για οδοντιατρική περίθαλψη

Το ΤΑΔΙΘ ανακοινώνει ότι από 01.09.2019 αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης των δαπανών οδοντιατρικής περίθαλψης που πλέον γίνεται περισσότερο λειτουργικός και διαφανής και διαμορφώνεται ειδικότερα ως εξής :
α) οι οδοντιατρικές γνωματεύσεις, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα πρέπει να λάβουν χώρα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή θα προσκομίζονται ιδιοχείρως στο γραφείο του Ταμείου
β) οι ως άνω γνωματεύσεις θα προωθούνται υπηρεσιακά για προέγκριση στους συμβεβλημένους με το Ταμείο οδοντιάτρους.
γ) τα μέλη του Ταμείου θα επικοινωνούν με τον συμβεβλημένο οδοντίατρο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, πριν την χορήγηση της προέγκρισης
δ) μετά την ολοκλήρωση των οδοντιατρικών εργασιών το μέλος του Ταμείου θα επισκέπτεται τον αντίστοιχο συμβεβλημένο οδοντίατρο που χορήγησε την προέγκριση για την επιβεβαίωση υλοποίησης των αναγραφόμενων – προεγκεκριμένων εργασιών
ε) Ο συμβεβλημένος οδοντίατρος θα χορηγεί και θα υπογράφει το σχετικό έντυπο με τις αναγραφόμενες εργασίες και το κόστος αυτών που καλύπτει το Ταμείο, το οποίο ακολούθως θα προσκομίζεται μαζί με την ανάλογη απόδειξη παροχής υπηρεσιών στο γραφείο του Ταμείου προς κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Ο Πρόεδρος του Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ