Ασφάλιση Υγείας

Ανακοίνωση για Νοσηλεία και Διαγνωστικές Εξετάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι-μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ.,

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2019 θα απευθύνεστε στο Συντονιστικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Πίστης (τηλ. 2310 685 695, fax 2310 808 099) για περιπτώσεις νοσηλείας και