Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

Ανακοίνωση για επαγγελματική αστική ευθύνη

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.ΔΙ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δωρεάν ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του μέσω της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να εξοφλήσουν τις τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες ώστε να ενταχθούν δωρεάν στην ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην
υπηρεσία του Τ.Α.ΔΙ.Θ. στο τηλέφωνο 2310 544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ