Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για βεβαιώσεις καταβληθεισών εισφορών

Ενημερώνουμε τα μέλη του Τ.Α.ΔΙ.Θ ότι από αρχές Ιανουαρίου 2020 θα μπορούν να παραλαμβάνουν τις ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ καταβληθεισών εισφορών έτους 2019 για φορολογική χρήση από τα Γραφεία του Ταμείου Δωδεκανήσου 10Β/2ος όροφος.
Επισημαίνεται ότι οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, θα αφορούν καταβολές των μελών που πραγματοποιήθηκαν εντός του ημερολογιακού έτους 2019 ήτοι κατά την περίοδο 01/01/2019-31/12/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ