Ασφάλιση Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης

Ανακοίνωση για αστική ευθύνη

Το Διοικητικό Συμβούλιου του Τ.Α.ΔΙ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι παρέχεται δωρεάν ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής. Παρακαλούνται όλα τα μέλη να εξοφλήσουν τις τυχόν οικονομικές τους εκκρεμότητες ώστε να ενταχθούν δωρεάν στην ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Τ.Α.ΔΙ.Θ. στο τηλέφωνο 2310 544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης