Ανακοινώσεις

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσιες του ΤΑΔΙΘ την 30/3/2018

Για τις αρχαιρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της 30 Μαρτίου 2018.

Μετά την υποβολή δηλώσεων υποψηφιότητας για την εκλογή των μελών των Οργάνων Διοίκησης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για τις αρχαιρεσίες της 30 Μαρτίου 2018 και αφού τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το Καταστατικό διαδικασία (Άρθρ.12), ο Πρόεδρος του Ταμείου, δυνάμει της 04/13-2-2018 Αποφ. του Δ.Σ, προβαίνει στην ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ως ακολούθως:

Α΄- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ [Δ.Σ]

 1.  Αντωνιάδης Νικόλαος του Στεφάνου
 2. Αποστολίδης Χρήστος του Αναστασίου
 3.  Γεωργιάδης Παναγιώτης του Ιωάννη
 4. Διόλατζης Γεώργιος του Κοσμά
 5. Κεσόγλου Παύλος του Σωτηρίου
 6. Παπαδόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
 7. Παππάς Χρήστος του Γεωργίου
 8. Ρογκότη – Καϊναμίση Ευαγγελία του Χρήστου
 9. Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου
 10. Τσατσανιάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου

 

Β΄- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ [Ε.Ε]

 1. Αναγνώστου Ευθύμιος του Χαραλάμπους
 2. Γούλιαρου Αθηνά του Δημητρίου
 3. Τσιρώνης Γεώργιος του Παναγιώτη

Θεσσαλονίκη 26 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΔΙ.Θ.
Νικόλαος ΣΤ. Αντωνιάδης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σπυρίδων Ι. Πετρίδης