Ασφάλιση Υγείας

Ένταξη συνταξιούχων δικηγόρων στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦ.: Α. Δεμερδεσλής Τηλ. 2310 544305

Θεσσαλονίκη 13/9/2016
Αρ. Πρωτ. 2573

ΠΡΟΣ
Τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των ΣΥΝ/ΧΩΝ Δικηγόρων στον Κλάδο «ΥΓΕΙΑΣ» του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσ/νίκης (Τ.Α.ΔΙ.Θ)

Αγαπητέ Συνάδελφε, Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Α.ΔΙ.Θ μετά από επίμονες προσπάθειες κατόρθωσε να πετύχει την ένταξη των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δικηγόρων Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα «ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» που έχει καταρτίσει με την Ασφαλιστική Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» (΄΄Ε.Π΄΄) προκειμένου να τύχουν και οι συνταξιούχοι συνάδελφοι, των ασφαλιστικών καλύψεων ΄΄υγείας΄΄ που παρέχονται από το Ταμείο μας μέσω της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας.

Παροχές που θα χορηγούνται από το ομαδικό πρόγραμμα: Βλέπετε επόμενη σελίδα

Προϋποθέσεις και όροι ένταξης στο ομαδικό πρόγραμμα:

  1. Συμπλήρωση έντυπης ΑΙΤΗΣΗΣ προς την ΄΄Ε.Π΄΄ (υποβάλλεται στο Τ.Α.ΔΙ.Θ)
  2. Συμπλήρωση από τον συνταξιούχο έντυπης ΔΗΛΩΣΗΣ προς το Τ.Α.ΔΙ.Θ για ανάληψη υποχρέωσης ασφάλισης στο πρόγραμμα για ελάχιστο χρόνο τουλάχιστον τριών (3) ετών.
  3. – Ασφαλίζονται συνταξιούχοι ηλικίας μέχρι 80 ετών.
  4. Ετήσιο ασφάλιστρο (ετήσια εισφορά):
    • Για ΣΥΝ/ΧΟΥΣ μέχρι 75 ετών, 240,00€
    • Για ΣΥΝ/ΧΟΥΣ από 76-80 ετών, 250,00€
    • Η ετήσια ασφαλιστική εισφορά καταβάλλεται εφάπαξ και προκαταβολικά

Αγαπητέ Συνάδελφε, Είμαστε πεπεισμένοι ότι η προσπάθεια αυτή του Δ.Σ θα αξιολογηθεί δεόντως και κατ’ ακολουθία θα εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στο πρόγραμμα προκειμένου, οι αποχωρούντες από τη δικηγορία συνάδελφοι, να απολαύσουν τις πολύ αναγκαίες και χρήσιμες παροχές ΄΄υγείας΄΄ του Ταμείου μας που περιλαμβάνονται στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης και μάλιστα σε περίοδο που το Δημόσιο σύστημα (ΕΟΠΥΥ) σχεδόν κατέρρευσε και η υγειονομική προστασία, που μας παρέχει αυτό, όχι μόνο είναι ανεπαρκής, αλλά προσβάλλει και την αξιοπρέπειά μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δείτε εδώ τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ του Τ.Α.ΔΙ.Θ & ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ
Γεωργ. Β. Αναγνωστόπουλος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ
Νικ. Σ. Αντωνιάδης